Zorgfunctie van de kinderboerderij

Door het werken met je hart, je hoofd en je handen zal je gezondheid (Health) welvaren.

Kinderboerderij “Jeugddorp de Glind” voor plezier met kind en dier.

Het doel

Kinderboerderij “Jeugddorp De Glind” is een particuliere zorgboerderij. Het doel van het exploiteren van kinderboerderij is om de kinderboerderij met haar dieren in te zetten als middel voor:

• Integratie van geïsoleerde individuen/groepen
• Het bieden van arbeidsmatige werkzaamheden/activiteiten
• Herstel van gewone leven
• Kennisoverdracht d.m.v. het gezel-leermeester principe

Subdoelen
• Ecologische basisvorming
• Agro socialisatie (de kinderboerderij als ontmoetingsplaats)
• Agro vrijetijdsbesteding

Begeleiding

De begeleiding van cliënten is in handen van een drietal gekwalificeerde dierverzorgers die gewend zijn met de doelgroepen te werken. Hier worden ze geholpen door het aantal stagiaires en vrijwilligers. Kernwoorden in de begeleiding zijn: creatieve therapeutische en methodische begeleiding. Uitgangspunt daarbij is het aansluiten bij de begin situatie van de cliënt en hun mogelijkheden. Zorgdragen voor een passende daginvulling zodat zij komen tot het opbouwen van zelfvertrouwen en innerlijke rust. De cliënten voeren activiteiten uit in een veilige, rustige en stimulerende omgeving waarbij de boerderij met haar dieren het middel zijn. Daarbij leren ze praktische vaardigheden en een werkhouding aan. Door het werken op de kinderboerderij komen deelnemers in contact met allerlei dieren en mensen en er is aandacht voor sociale en communicatieve vaardigheden.

Samenwerking

De kinderboerderij ontvangt wekelijks groepen van de volgende zorgaanbieders:

  • J.H.Donnerschool (speciale onderwijs)
  • Stichting Bredevoort (werk-leer ervaringsplaatsen oudere jeugd)
  • Stichting De Rozelaar (dagactiviteiten centrum voor mensen met een verstandelijke beperking)
© Copyright - Kinderboerderij Jeugddorp De Glind / webdesign Yellow Lemon Tree