Over de kinderboerderij

Het doel

Het doel van de kinderboerderij is mensen kennis te laten maken met de dieren en de werkzaamheden op een boerderij. De activiteiten zijn vooral gericht op de doelgroep ‘kinderen’ en zijn van educatieve en voorlichtende aard. Door het spel komen de kinderen in contact met de verschillende dieren en mensen. Op deze manier komen de kinderen en het dier dichter bij elkaar, waarbij het respect voor de dieren en de natuur opgewekt wordt. Niet alleen de kinderen, maar ook de volwassenen kunnen genieten van de rustgevende sfeer en loslopende dieren op de kinderboerderij. Het is een mooie plek om aan de drukte van het alledaagse leven te ontsnappen.

Waar komt de naam vandaan?

De kinderboerderij draagt de naam van het Jeugddorp De Glind. Het dorp “waar jeugd en toekomst telt”.

De Glind is een jeugd- of zorgdorp, waar veel activiteiten gericht zijn op de zorg voor kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen. De Glind heeft veel te bieden aan kinderen die extra aandacht nodig hebben. In dit dorp is de jeugdzorg vertegenwoordigd in tal van woonvormen en voorzieningen. Het is een klein en rustig dorp van ongeveer achthonderd inwoners. Het dorp werd in 1911 gesticht door dominee Rudolph. Hij wilde met het stichten van De Glind een veilige sociale gemeenschap creëren voor de kinderen die buiten de boot vallen om de kinderen te laten opgroeien in een zo normaal mogelijke omgeving. In eerste instantie bestond het dorp uit een paar boerderijen bewoond door pleeggezinnen. Nu, bijna 100 jaar later, is het dorp gegroeid en veranderd, maar het doel is hetzelfde gebleven.

Geschiedenis

De kinderboerderij is in 1979 ontstaan uit de hobby van de kok van de centrale keuken in De Glind. Hij vroeg om wat grond om wat dieren te mogen houden en waar hij verschillende activiteiten met kinderen kon uitvoeren. Een orthopedagoog die geïnspireerd geraakt was door de theorie van de prof. Ter Horst is erin gedoken. Destijds is de kinderboerderij ondergebracht bij Vrijetijdssector (sportbegeleiding, activiteitenbegeleiding, kinderboerderijbeheerder). In de loop van de jaren is de boerderij uitgegroeid en doorontwikkeld naar wat het nu is. Het is geen onderdeel meer van de Vrijetijdssector, maar een particuliere kinderboerderij onder het beheer van Jacob Bos. Daardoor konden ook andere doelgroepen binnenkomen. In 1997 is de kinderboerderij als zorgboerderij gestart.

Keurmerk erkende kinderboerderij

We hebben de eerste stappen gezet om het keurmerk “Erkende kinderboerderij” te verkrijgen door lid van Stadswerk Nederland te worden. Het keurmerk geeft aan dat de kinderboerderij voldoet aan de regelgeving en dat de medewerkers deskundigen zijn op het gebied van dierverzorging. Onze kinderboerderij behoort tot tot de eerste 25 kinderboerderijen

© Copyright - Kinderboerderij Jeugddorp De Glind / webdesign Yellow Lemon Tree