Zorgvragers

 

Als u op de kinderboerderij als deelnemer wilt werken, heeft u een zorgindicatie van het Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) nodig. Ook kan het deelnemen aan het werken uit een Persoons Gebonden Budget gefinancierd worden.
 
Wie kan op de Kinderboerderij "Jeugddorp De Glind" terecht?
 
• Mensen met een verstandelijke beperking
• Leerlingen van het speciale onderwijs
• Mensen met een autistische stoornis
• Jeugd (Jeugdzorg)
• Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
• Ex-gedetineerden en taakgestraften  
 
Dagbesteding zorgvragers
Zorgvragers (cliënten) spelen een grote rol in het bepalen van het aanbod van arbeidsmatige werkzaamheden, afgestemd op hun affiniteit en problematiek. De werkzaamheden zijn voornamelijk gericht op de dierenverzorging en de bijbehorende recreatieve en educatieve activiteiten, zoals: de dieren voeren en water geven, borstelen van de dieren, uitmesten van de hokken en stallen, huishouden, vegen van het erf, etc. Deelnemers beantwoorden ook vragen van bezoekers en verzorgen de begeleiding van kinderfeestjes en schoolreisprogramma's.  
 
Hulpboer
Ik verveel me!

Kinderboerderij "Jeugddorp De Glind" biedt onder het motto "Meer plezier voor kind en dier" ondersteunende begeleiding aan kinderen met een indicatie. Deze kinderen hebben extra aandacht en een specifieke aanpak nodig.

Woensdagmiddag hebben de kinderen een vrije middag. Voor de ouders wiens kind bijvoorbeeld een autistische stoornis heeft, kan dit een intensieve middag zijn. Vrij zijn en vakantie betekent vaak onduidelijkheid voor deze kinderen over wat er komen gaat en dat kan tot stress leiden. Een duidelijke invulling van de vrijetijdsbesteding kan deze stress verminderen. De kinderboerderij biedt op woensdagmiddag de gelegenheid voor de kinderen om op de boerderij te helpen met werkzaamheden. Ook in de schoolvakanties wordt er een programma aangeboden.
 
De kosten voor deze activiteit kunnen betaald worden uit het P.G.B.
Ouders kunnen de kinderen aanmelden om een dagdeel als een hulpboer mee te helpen op de kinderboerderij door te bellen naar telefoonnummer: 0342-451705.